Акредитацията на България за участие в механизмите по Протокола от Киота, включително международната търговия с емисии, беше отнета с окончателно решение от прилагащия орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола. Това съобщиха на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Решението се основава на лошото качество на докладваната от България инвентаризация на емисиите през април 2009 г. и на констатациите от проверка в страната през септември 2009 г., която отчита липса на напредък след дадените препоръки.

По време на заседанието на Прилагащия орган, проведено в Бон на 28 юни тази година, България получи възможност за по-благоприятна и ускорена процедура за възстановяване на акредитацията си, отбелязват от МОСВ. В текста на окончателното решение са внесени съществени промени в полза на страната - България получава възможност да възстанови акредитацията, като представи подобрена информация за инвентаризацията на парникови газове и на тази основа поиска проверка на място от международни експерти, в удобно за страната време.

В решението се оценява фактът, че България е доказала готовност и ангажираност да разреши възникналите проблеми, доказателство за което са изпълняваните вече и периодично актуализирани от нея мерки.

По предвиждания на Секретариата на Конвенцията, експертна група ще посети България в периода септември-октомври 2010 г., като най-късно резултатите от проверката се очакват през ноември тази година. При подобен сценарий се предвижда възстановяването на акредитацията да стане преди края на тази година, отбелязват от МОСВ.