Вчера Върховният административен съд е потвърдил решението на Комисията за защита на конкуренцията от 24 юли 2008 г., с което бяха наложени имуществени санкции на Сдружение „Асоциация на млекопреработвателите в България” и Сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите”, съответно от 15 000 лв. и 10 000 лв. за нарушения. В тази своя част закона забранява прякото или косвено определяне на цени или други търговски условия.

През м. септември 2007 г. КЗК образува производство по самосезиране въз основа на множество публикации и данни от държавни институции във връзка с повсеместно и рязко увеличение на цените на сиренето и кашкавала през лятото на същата година. Иззетият доказателствен материал при извършените претърсвания в офисите на двете сдружения е анализиран с помощта на Форенсик лабораторията на Комисията.

По отношение на Сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите” (НАМ) в свое решение от 8 юли 2009 г. 3-членният състав на ВАС определи, че са налице преки доказателства, сочещи ясно и изрично формирана воля от страна на сдружението за намеса в ценообразуването в сектора на млекопроизводството и млекопреработването под формата на установяване на минимален праг за изкупните цени на суровото мляко и на базови цени на сиренето.

По отношение на Сдружение „Асоциация на млекопреработвателите в България” (АМБ) в своето решение от вчера съдът установи, че е въведен типов договор за изкупуване на мляко, съдържащ система от премии и санкции при доказване от производителите на добри хигиенни показатели на суровото мляко. Обвързването на цените на млякото с качеството му чрез определяне на еднна система от премии и санкции представлява пряко определяне на търговски условия и способ за намеса на АМБ в ценообразуващия механизъм на изкупуваното сурово мляко. По този начин се уврежда пазара както на млечните продукти, така и на пазара на суровото мляко.

Делото също така установи, че на общите събрания и заседанията на УС на АМБ, без да определя конкретни стойности на цените на сиренето и кашкавала от краве мляко, Асоциацията работи косвено в насока координиране на поведението на своите членове по отношение цените на двата продукта, както и за формиране на координирана ценова политика на своите членове на пазара на сирене и кашкавал.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.