Зелената вълна, обхванала световните капиталови пазари оказва своето влияние и у нас. След като вчера индексите на БФБ-София приключиха на положителна територия, днес позитивният тренд се задържа. Малко след началото на сесията двата водещи измерителя са нагоре. SOFIX прибави 0.17% до 1429.21 пункта, а BG-40 е нагоре с 0.08% до 407.50 пункта. На противоположни територии са другите два индекса. С 0.01% до 100.66 пункта пада BGREIT, а BGTR30 се повишава с 0.10% до 926.39 пункта. Оборотът е в рамер на 724933 лв.

Според повечето анализатори, търговията в момента е вяла, тъй като липсват събития, които да тласнат котировките в дадена посока.

Активно се разменят акциите на Монбат АД. Новината от вчера, че през месец януари производителят на акумулатори е реализирал продажби в размер на 19.381 млн. лв., което представлява ръст на продажбите от 126.6% в сравнение с месец януари на предходната година, се отрази веднага на цената на акциите. Малко след началото на търговията покачването е с 1.82% до 28.04 лв. при изтъргувани над 8 хил. ценни книжа.

Сред печелившите е и Каолин АД. Вчера излезе консолидираният отчет на компанията, от който стана ясно, че печалбата е в размер на 18.135 млн. лева. Инвеститорите отчетоха и тази добра новина и около час след началото на сесията капитализацията на Каолин АД се повишава с 1.35% до 15.02 лв. при изтъргувани над 4 хил. акции.

Сред интересните позиции е и Спарки Елтос АД. След като инвеститорите си прехвърлиха едва 25 акции средната цена прибави 2.11% до 13.57 лв.

Имайки предвид как реагира пазара на финансовите отчети в края на миналата година някои анализатори смятат, че излизащите отчети няма да окажат сериозна подкрепа на цените на акциите.

На отрицателна територия се търгуват книжата на Билборд АД и Енемона АД. Акциите на рекламното дружество губят 0.81% от стойността си до 8.51 лв., а тези на Енемона АД падат с минималните 0.05% до 20.36 лв.

Лошите новини около Кремиоковци АД дават своето отражение и на цената на акциите на комбината. Средната цена до момента пада с 13.58% до 15.46 лв. При старата на търговията сътринта цената бе 17.89 лв.

* Информацията е актуална към 10.15 часа