Провалите на правителствата ни струват 24 млрд. лв. Те са похарчили тези пари неефективно. От тях близо 1 млрд. лв. са похарчени неправомерно или без да е постигнат и минимален резултат. Това показва изследване на Института за пазарна икономика за периода 1998 – 2009 г.

Икономическите експерти към института дори твърдят, че реално сумата е доста по-голяма, ако се включат и случаите, при които няма данни за разходите; данните са неясни; неодитираните програми, проекти, бюджети; одитираните обекти, чиито одитни доклади не са публикувани.

Днес от ИПИ публикуваха второто издание на „Успехите и провалите на българските правителства". То допълва първото изследване от 2008 г. с нови 153 доклада. Така обновеният анализ включва 586 одита и обхваща 12 години - от 1998 до 2009 година, информираха от ИПИ.

Анализът изследва работата на централната администрация чрез преглед на одитните доклади на Сметната палата на България. Авторите на изследването класифицират докладите като успешни или провалени, а тези, чиито изпълнение и резултати са спорни, са разглеждани като „некласифицирани".

Размерът на направените държавни разходи в разгледаните 586 одита възлиза на 63 млрд. лв., т.е. прегледът оценява около 1/3 от всички извършени държавни разходи за този период.

Изводът, който се прави в анализа е, че българската администрация не е достатъчно ефективна при изпълнение на дейностите, с които се заема. Администрацията преразпределя значителна част от произведеното в икономиката и често го прави неефективно. Това поставя под въпрос необходимостта от намеса в много сектори под формата на регулации, програми и харчене на средства.

Експертите препоръчват дори и да има политическа воля за определени програми, да се прави задължително предварителна оценка на програмите и инициативите на администрацията. Така ще се ограничат поне частично финансовите загуби и ще се осъществяват програми, за които има реална нужда. Политиците да вземат полезното от успешните програми и да го прилагат в последващи, съветват още икономистите. Така провалените програми ще могат бързо да бъдат коригирани или прекратени, ограничавайки силно финансовите загуби за бюджета и негативните нефинансови последствия за икономиката.