Решението на правителството да прехвърли активите на професионалните пенисонни фондове към Националния осигурителен институт срещна незабавната и остра критика на Българската асоциация на управляващите дружества. В позиция, разпространена до министри, КФН, работодателски организации и синдикати, БАУД заявява, че действията на правителството поставят под въпрос съществуването на капиталовия пазар в страната.

 

Пенсионните фондове са юридически лица на частното право и действия, насочени към изземване на средствата им, би било равностойно на национализация, за която не съществуват нито конституционни, нито други юридически или социално – икономически основания – посочва се в становището.


Прехвърлянето на активи и ликвидирането на позиции ще срине капиталовия пазар и ще унищожи доверието в него – нещо което не се случи дори в условията на глобална криза – изтъква БАУД. Думите им се потвърждават от срива в SOFIX, който вчера надхвърли 2%, а към този час индексът е надолу с 3.3%.

 

Вторичните трусове от правителствената политика ще се отразят на всички пазарни институции и ще доведат до отдръпване на портфейли и стратегически инвеститори. Те вредят на стабилността на финансовата система.

 

Принудителното продаване на големи обеми акции, корпоративни облигации, излизането на милиони левове от банковата система при освобождаване на депозити ще нанесе сериозен удар не само върху финансовата система, а и върху реалната икономика – твърдят БАУД.

 

Стабилизиране на пенсионната система трябва да се търси точно в противоположната посока – в отстраняване на административните тежести, в редуциране на такси, в стимулиране на дългосрочните спестявания, цялостна ревизия на търговското, данъчното и административното право и др.


Под документа стоят подписите на Управителния съвет на БАУД: представители на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“, УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“, УД „ДСК Управление на активи“, УД „Елана Фонд Мениджмънт“, УД „ИФБК Асет Мениджмънт“, УД Карол Капитал Мениджмънт, УД „Капман Асет Мениджмънт“, УД „ОББ Асет Мениджмънт“.

 

Категоричното си несъгласие с правителствените планове изрази и БАЛИП – Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Ако „лансираните в общественото пространство идеи“ за трансфер на средствата от индивидуалните партиди в професионалните пенсионни фондове на осигурените работници и служители, упражняващи първа и втора категория труд, към НОИ, бъдат осъществени – то на капиталовия пазар ще има сътресения.

 

Ще се унищожи доверието, ще се повиши цената на финансирането на предприятията, ще бъдат отблъснати местните и чуждестранни инвеститори за дълъг период от време – изрежда БАЛИП. Докато в безпрецедентната фианнсова криза много развити държави трябваше да спасяват финансовата си система, в България това не се случи – до голяма степен благодарение на стабилната пенсионна система.

Премиерът Бойко Борисов тази сутрин заяви, че за национализация на средствата в професионалните пенсионни фондове не може да става дума. Това са парите на хората, а не на частните инвестиционни фондове - посочи той.