Правителството забрани на заложните къщи да приемат за залог недвижими имоти и постави изискване в бъдеще да се записват подробни данни за клиентите им. Това е записано в одобрена от правителството наредба, която има за цел да защити клиентите на заложните къщи.

Според наредбата заложните къщи няма да могат да дават заеми, обезпечени с недвижим имот и няма да могат да сключват договор за продажба с уговорка за обратно изкупуване. Забранява се и приемането като залог на значими произведения на изкуството, оръжия и боеприпаси. Наредбата регламентира и месечната лихва, която не може да бъде по-голяма от 3 на сто за кредити в лева и в чужда валута. Сега има някои заложни къщи с огромни лихви, каза министърът на финансите Пламен Орешарски.

При сключването на сделка ще са необходими данни за залогодателя - име, ЕГН, адресна регистрация, номер на документ за самоличност. При вписването им служителят на заложната къща ще е необходимо да изиска документ за самоличност на лицето. Задължителни са и данни за сключената сделка и заложената вещ - номер и дата на сключване; размер на сумата; срок за връщането й и плащане на начислените лихви и такси; както и ясно описание на вещта.