Въвеждането на контролиран достъп до част от фирмените данни и по-строги критерии за регистрация на търговски наименования предлагат от Американската търговска камара. Промените трябва да бъдат направени в Закона за търговския регистър и се подкрепят от трите големи работодателски организации. Сред предлаганите промени са и по-лесна процедура за ликвидация на фирма и улеснение при подаването на годишните финансови отчети.

Срокът за пререгистрация на фирми по Закона за търговския регистър изтича в края на годината. Очаква се поне 200000 фирми да не успеят да се пререгистрират. На тях ще им бъде назначен служебен ликвидатор.

Според депутата от ГЕРБ Емил Радев дори на ликвидаторите да се плаща на минимума от 300 лв., това ще струва поне 60 млн. лв. на държавата месечно. Затова с промените в закона се предлагат облекчени процедури по ликвидация. От бизнеса предлагат още да се въведе контролиран достъп до личните данни на собствениците на дружества и до конвенционалните данни на фирмите. Това ще става с електронен подпис или определена парола. В сферата на контролираните данни ще влизат копията от лични карти на акционерите например. Най-важните данни като седалище, собственост и капитал ще останат свободно достъпни. За останалите данни ще се следи кой и кога ги е проверявал чрез предоставените му права.

Според Емил Радев с влизането на Търговския регистър кражбите на фирми са зачестили, защото са били видни именно личните данни на собствениците, което ще бъде прекратено с промените в Закона. С тях ще бъдат защитени търговските наименования. Предложението е да се въведе принципът „Пръв по време, пръв по право”, ако става дума за пререгистрация на еднакви имена. За да се регистрира нова фирма ще трябва да има поне две разлики с името на вече съществуваща фирма. Ако бъде отказана регистрация, всеки ще може да докаже в съда, че името на фирмата, което иска да регистрира не цели подобие с друга фирма с цел заблуждаване на потребителите.