Комисията за защита на конкуренцията е уведомена от “Евроком Кабел Мениджмънт България”, че дружеството има намерение да осъществи концентрация на стопанска дейност, чрез придобиване контрол върху Интерактивни технологии АД.

Сделката е свързана с пазарите на услуги по предоставяне на платена телевизия и на ъплинг услуги. “Евроком Кабел Мениджмънт България” упражнява контрол върху “Евроком Транс” ЕООД, “Еуроком Куклун” ЕООД, “Евроком Карлово” ООД, “Гигабит Нет” ЕООД (в ликвидация). Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

От Комисията припомнят, че всяко заинтересувано лице може да изрази своето писмено становище относно планираната сделка и въздействието, което ще окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар. Становището трябва да бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.