Банките ще трябва да уведомяват клиентите си за намаляване на лихвите по влоговете. Това е записано в проектозакона за промяна на Закона за кредитни институции. Промяната се отнася до срочните парични влогове с променлив лихвен процент. По предложение на депутати от ГЕРБ в закона ще бъде записано още, че банките нямат право да намаляват лихвите по срочните влогове с фиксирана лихва до изтичане на договора.

С промените в закона се задължават банките да информират клиентите си и за промяна в лихвените условия и таксите по кредити, които водят до увеличаване на погасителните вноски. Текстовете не важат за потребителските кредити, тъй като за тях има специален закон.