С национализацията на парите от професионалните пенсионни фондове се нарушава Конституцията. Това се твърди в изявление на шестте национално представени работодателски организации. Според работодателите подобно действие ще се отрази върху заплатите на хората. Освен това ще се стигне до дестабилизация на капиталовия пазар, която вече е видна от последната седмица на Българската фондова борса.

 

Ако държавата посяга към национализация навсякъде, където има скъпи секретарки и много пари, да се готвят банките, заяви Васил Велев от АИКБ. Той бе категоричен, бе премиерът е бил подведен с тази идея. Ето какво казаха Васил Велев и председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев:

Васил Велев: „Лъжа първа: Професионалните пенсионни фондове отлагат изплащането на пенсии. Никога те не са били инициатори на такова отпадане. Винаги това решение се е вземало по предложение на синдикатите. Втора лъжа: професионалните пенсионни фондове имат скъпи секретарки. Професионалните пенсионни фондове нямат никакви секретарки. Фондовете са с отделено имущество и те нямат абсолютно никаква администрация, те не правят никакви административни разходи. Две били алтернативите: или отлагаме пак старта на изплащане на пенсиите от професионалните пенсионни фондове, или ги национализираме. Не, алтернативата е правим реформи”.

Божидар Данев: „Има 230 000 сключени договора между лица и професионалните фондове. Чл. 4 на Конституцията на България. („(1)Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. (2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.” – бел. ред.). Не се ли нарушава и друг конституционен принцип – правото на собственост и наследяване. Не се ли нарушава европейската харта за основните права и свободи. Нарушен ли е принципът за неприкосновеност на частната собственост - чл. 17, ал.3 (чл. 17, ал 3 от Конституцията: „Частната собственост е неприкосновена.” – бел. Ред.).

При прехвърлянето– забележете – на индивидуални партиди от девет фонда в солидарен фонд не сме ли изправени пред принудително отчуждаване на собственост?! Съгласно чл. 17 ал. 5 това може да стане с предварително и равностойно обезщетение (чл. 17, ал. 5 от Конституцията: „Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение.” – бел. ред.).