Презаписването при IPO-то на Билборд е 13.91 пъти, съобщиха от Българската фондова борса.

 

Според данните, предоставени от Първа Финансова Брокерска Къща, водещ мениджър на първичното публично предлагане на Билборд, общо подадените заявки са на стойност 174 414 522 лв., като презаписването при максималната цена от 7.50 лв. е  12.92 пъти, а при цената на отсичане от 7.30лв., презаписването е 13.91. В предлагането са участвали над 1000 физически и юридически лица.

 

Методът на провеждане на IPO-то беше бук билдинг с ценови диапазон 5.5-7.5 лв., а заявки се приемаха в продължение на 3 работни дни от сряда до петък.

 

До края на деня Първа Финансова Брокерска Къща ще уведоми всички физически и юридически лица, подали поръчки за записване за разпределените им акции. Заплащането на разпределените акции трябва да бъде извършено най-късно в четвъртък, 13.12.2007 г.

 

 IPO
 Компания   Билборд АД
 Дейност     широкоформатен дигитален и офсетов печат, изграждане и поддържане на рекламни съоръжения, информационни технологии
 Начин на провеждане     бук билдинг
 Брой акции   1.5 млн. акции
 Ценови диапазон     от 5.50 лв. до 7.50 лв.
 Условия     предлагането ще се счита за успешно,
ако бъдат записани 1.2 млн. акции
 Резултати     10.950 млн.лв.