В анализ за дейността през миналата година на Агенцията за държавната финансова инспекция се казва, че при проверките на процедури за обществени поръчки са установени нарушения в 51% от броя им и при 58% от стойността им. Това показва, че областта на обществените поръчки продължава да бъде рискова и е необходимо предприемане на действия за подобряване на предварителния и текущия контрол от страна на възложителите на обществени поръчки, смятат от Агенцията.

За 2007 г. Агенцията за държавна финансова инспекция е възложила 513 финансови инспекции, които заедно с 44 преходни инспекции от 2006 година са общо 557. В рамките на годината са приключени 525 от тях и 32 са останали преходни за 2008 година.

При извършените финансови инспекции са констатирани виновно причинени вреди в размер на 12 210 095 лв., от които по време на инспекциите са възстановени 124 152 лв.. За 3 275 547 лв. са съставени 103 акта за начет срещу 125 длъжностни лица.

От Агенцията уточниха, че са проверени 1 529 процедури за обществени поръчки на стойност 1 031 904 077 лв. Установени са 1 548 нарушения при 776 процедури на стойност 601 292 683 лв. Констатирани са 202 случая на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 29 984 425 лв. при наличие на основание за това. Съставени са 1 739 акта за установяване на административни нарушения срещу 510 лица за процедури на стойност 547 555 690 лв.