Продажбите на нови жилища в Съединените щати за януари падат до рекордно дъно с 11% до средногодишните 309 000 – най-ниско ниво от януари 1963 г. Стойността е под най-ниската прогноза на анализаторите, съобщи Bloomberg.

Данните за декември обявени от Министерството на търговията бяха коригирани към повишение до 348 000 продадени жилища от първоначално регистрираните 342 000. За януари икономистите предполагаха, че ще бъде отчетен ръст до 354 000 броя на годишна база, а днешната стойност показва, че правителствената програма за данъчни преференции може да не бъде достатъчна за възстановяване на търсенето.