Кредитите за Домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 18.029 млрд. лв. в края на февруари, като се увеличават с 23.7% спрямо същия месец на 2008 г., съобщават от БНБ. През януари обаче годишният ръст бе 28.3% на годишна база.

Пак според данните на централната банка през февруари жилищните кредити се увеличават с 30.6% на годишна база в сравнение с 35.1% през януари.

Годишният прираст на потребителските кредити е 15.6% през февруари при 21.2% през януари 2009 г.

Пада темпа и при групата други кредити, които през февруари нарастват 6.3% на годишна база при 6.8% през януари.