Министерството на икономиката цели три процента ръст на приходите от туристи от Германия, Великобритания и Русия с проект за близо осем млн. лева. Това стана ясно при представянето на проекта.

Броят на туристите трябва да се увеличи с пет процента. Според организаторите за миналата година общо от чуждестранни туристи у нас са влезли 2,6 млрд. евро. Трите пазара, към които ще бъде насочена рекламата на дестинацията България, са на трето, четвърто и пето място. Водещи пазари са Румъния и Гърция.

Все още не е избран изпълнител на проекта за реклама на България във Великобритания. В Германия и Русия рекламните кампании ще се провеждат чрез клипове по телевизията и радиото, съобщения в специализирани и масови печатни издания, клипове в метрото и дори раздване на рекламни материали.

В тях освен традиционните ски и морски туристически продукти, ще бъде поставен акцент върху културния, селския, винения и дори спортния туризъм. Организаторите на кампанията обаче не успяха да отговрят на въпроса как ще бъде гарантирано качеството на рекламираните продукти.

Очаквайте подробности