Около 23 процента от БВП е прогнозният дефицит по текущата сметка за 2008 година. Това съобщи финансовият министър Пламен Орешарски в бюджиетната парламентарна комисия. Според него това прави неприложими някои европейски мерки срещу финансовата криза у нас.

Пламен Орешарски подчерта, че големият дефицит по текущата сметка се дължи на високото потребителско търсене. Ето защо ако у нас започне да се насърчава по-голямото вътрешно потребление, както се прави в редица европейски страни, дефицитът по текущата сметка ще нарасне неимоверно.

От своя страна управителят на БНБ Иван Искров отчете, че в момента международните валутни резерви на страната ни са 32 на сто от БВП. За последните четири месеца към търговските банки са отпуснати около 3 млрд. лв.