Производствената активност във Великобритания през септември е паднала на десетмесечно дъно, сочат резултатите от традиционното проучване сред водещи мениджъри на CIPS/Markit. Индексът, измерващ бизнес активността в сектора, е паднал до 53.4 пункта – най-ниско ниво от ноември 2009 г., при прогнозиран спад до 53.8 пункта.  Ревизирана надолу е и стойността му за август – до 53.7 пункта.

Все пак, нивото над 50 предполага ръст в производствената активност, а и повечето от анкетираните мениджъри са убедени, че страната им няма да изпадне във втора рецесия.

Спадът в производствения сектор е в резултат на намаленото производство на машини и оборудване. На тази база се чуват все повече прогнози за бъдещо намаляване на промишлените поръчки. MarketWatch