Месечен спад от 3.0% на промишленото производство у нас отчете Националния статистически институт. През юли спрямо юни се наблюдава спад на продукцията в добивната и преработващата промишленост. За сметка на това производството и разпределението на енергия се увеличава с 1.9%.

На годишна база, тоест спрямо юли 2009 г., индексът на промишленото производство намалява с 0.6%. За изминалите 12 месеца са се увеличили обемите в преработващата промишленост с 1.1%, а производството и разпределението на енергия е спаднало с 5.6%.

Оборотите в промишлеността, които също се изчисляват от НСИ, показват спад от 0.1% на месечна база и ръст от 15.1% на годишна база.

Оборотите в добивната промишленост са скочили с 23.1% за година. В това число добивът на метални руди бележи 48.6% повече приходи, което може да се обясни с повишаването на борсовите цени на цветните метали, особено златото.

Продажбите на предприятията от сектора „производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ“ за последната година са им донесли 10.7% повече приходи.