Публични компании са проявили щедрост към партийните каси за местните избори, става ясно от финансовите отчети, които публикува Сметната палата.

Шуменската Алкомет АД се откроява в списъка с дарения и към десни, и към леви. Според данните дружеството е спонсорирало с 15 хил. лв. кампанията на БСП и с 10 хил. лв. предизборните прояви на ГЕРБ. Кандидатите на левицата е подкрепила финансово и без условия ловешката СПАРКИ-Елтос АД, която е отделила 10 хил. лв. от бюджета си. Дистрибуторът на горива Петрол АД е спонсорирал Партия български социалдемократи с 10 268.11 лв. Шест дарения от по 1 440 лв. или общо 8 640 лв. е направило регистрираното в София Меком АД, със собственик на 99.94% от капитала му Стефан Райчев. То направи IPO, но все още акциите му не се търгуват на БФБ.  

В отчетите им за 2007 година изброените публични дружества са показали различни резултати от дейността си. Производителят на алуминий и сплави, използвани в строителството и машиностроението - Алкомет АД, регистрира 12.82% спад в печалбата до 3.977 млн. лв. Ловешкото СПАРКИ-Елтос АД публикува печалба в размер на 9.30 млн. лв., което е десетократен ръст спрямо 2006 година.

Петрол АД отчете нетна консолидирана загуба за дванадесетте месеца на миналата година в размер на 346 хил. лв., а месодобивното предприятие Меком АД обяви печалба за 2007 година в размер на 4.257 млн. лв.

Алкомет АД е правило дарения за политически кампании и преди, като според данните е подкрепило изборите за президент, а през 2005 година е спонсорирало ДПС. Тогава Сметната палата е наложила проверка по случая, тъй като съгласно Закона за политическите партии съществува бариера за приемане на дарения от дружества с повече от 25% чуждестранно участие.

Според представения в БФБ отчет на Алкомет АД за 2007 година, разпределението на капитала към 31 декември 2007 година е: Алуметал АД с дял от 73.25%, Турският FAF Metal Sanayj Ve Ticaret AS с участие от 16.86%, ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ, България с участие в размер на 0.81% и други - 9.08%.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.