До 75 % от акциите на болница "Стоян Сантев" ще бъдат продадени  на публично оповестен конкурс, това решиха общинските съветници от Бобов дол.

"Това е много голям процент, моето предложение бе между 40- 51 %. През миналата година можеше да се продадат акции и под мажоритарния дял, но в момента при тази здравна реформа никой не би купил по- малко. До провеждането на процедурата не се знае дали болницата няма да изпадне в неплатежоспособност", заяви кметът на Бобов дол Грети Алексова.

На сесията не бе приет Бюджет 2009 на община Бобов дол. "Това не ме изненада. Нямаше обаче посочени мотиви и аргументи от мнозинството. Те показват в момента само мускули. За мен по притеснително бе това, че до момента не е приет Бюджет 2010 г.", каза още Алексова.

Прие се отчета за състоянието на общинският дълг, който към края на 2009 г. е 3 319 618 лв.