Шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй", която е част от Българския енергиен холдинг, бе включен в паралел с електроенергийната система на страната, съобщават от централата. Това е станало днес в 13 часа и 15 минути.

Блокът беше спрян за краткосрочен планов ремонт на 6 януари, по време на който беше сменен един от регулиращите клапани на турбината.

Престоят за провеждане на ремонта бе съгласуван с "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, отчитайки натовареността на енергийната система при обезпечаване електроснабдяването на потребителите в страната.

Ремонтът завърши 4 дни преди разрешения по заявката срок - 17 януари. Престоят бе използван за замяна и на останалите три регулиращи клапана на турбината, която бе предвидена да се извърши по време на плановия годишен ремонт през 2010 г.

Пети енергоблок работи със 100% мощност, в съответствие с графика на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД - София.