С кредит от 5 млн. евро за водещата хърватска аграрна компания Agrokor, Европейската банка за възстановяване и развитие ще насърчи изграждането на първата инсталация за производство на топло – и електроенергия от биогаз в Хърватия, съобщи банката за развитие.

Проектът, който е в пълно съответствие с екологичните регулации на ЕС, се очаква да заработи през септември 2012 г. Отпуснатият кредит ще се използва за закупуване и монтиране на инсталацията, както и за оборудване по стерилизация и пречистване на отходните води.

Инсталацията за биогаз ще се разположи в Градец, на 40 км. от Загреб. Тя ще преработва органичен отпадък – страничен продукт от производството на храни на Agrokor. Капацитетът й ще е 1 мегават електроенергия, както и 1 мегават топлинна енергия. Произвежданото електричество ще се подава към енергийната мрежа на Хърватия.

Изграждането на инсталация за производство на биогаз е първа стъпка в стратегическия план на Agrokor да развие капацитета си от биогаз до 30 мегавата, уточнява ЕБВР. Ползата от отпуснатия кредит се оценява много високо от банката за развитие, тъй като ще демонстрира стопанската жизненост на проектите за биогаз в аграрния сектор и ще служи за пример както в селското стопанство, така и в сектора на възобновяемите енергии.

Инвестициите в биогаз имат огромен потенциал както за намаляване на разходите и оползотворяване на страничния продукт от дейността, така и за демонстриране на екологичната осъзнатост на фирмата, посочва директор в Agrokor.

От ЕБВР отчитат, че от началото на дейността си през 1991 г., в страните от Нова Европа и бившите републики на СССР са финансирани над 440 проекта в аграрния бизнес за общо над 6.8 млрд. евро.