Почасовото заплащане в еврозоната се е увеличило с 4 на сто в номинално изражение в през второто тримесечие на 2009 година в сравнение със същия период на предходната година при ръст от 3.6 но сто на годишна база през първите три месеца на годината, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

В Европейския съюз годишното нарастване е с 3.7 на сто в сравнение с 1.3 процента за предишното тримесечие.

Почасовото заплащане в еврозоната е нараснало с 5.3 на сто в индустрията, 4.5 процента в строителството и 3.2 на сто в сектора на услугите. В Европейския съюз повишението на почасовото заплащане е с 5.1 на сто в индустриалния сектор, 4.1 процента в строителството и 2.9 процента в сектора на услугите.

Сред страните, за които са налични данни през второто тримесечие на 2009 година, най-големите понижения на годишна база в номинално изражение се наблюдават в Литва – минус 6.2 процента, и Естония – минус 0.6 на сто. Най-големите повишения на годишна основа пък са регистрирани в България – 15.5 процента, и Румъния – 11.7 на сто.