Софарма стартира първото обратно изкупуване на акции на компанията, съобщиха от дружеството. Решението е взето на общото събрание на акционерите, проведено в края на юни.

Ще бъдат изкупени обратно до 3 960 000 лота, или 3% от общия брой, издадени от фармацевтичната компания.

Срокът за извършване на обратното изкупуване е не по-дълъг от 24 месеца, уточняват от Софарма. Определена е минимална цена от 3.50 лева за брой, а максималната е 5.50 лева.

От дружеството са упълномощили София Интернешънъл Секюритиз да извърши процедурата.