Радослав Рачев, който е изпълнителен директор на инвестиционния посредник Булброкърс, е новият председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/. Досега тази длъжност се заемаше от Камен Колчев, председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Холдинг АД.

От асоциацията съобщиха, че Рачев е избран на първото заседание на новия Управителен съвет / УС / на БАЛИП.

Новият Управителен съвет на БАЛИП бе избран от Общото събрание на асоциацията на 20 ноември. Съставът му е от седем членове - ИП Бенчмарк, ИП Бета корп, ИП Булброкърс, ИП Евро Финанс, ИП Елана трейдинг, ИП Капман и ИП Първа финансова брокерска къща.

На следващото си заседание УС на асоциацията ще приеме основни насоки за работата си през 2008 г. През тази година основните приоритетни на асоциацията бяха пет – Нормативна база, Развитие на пазарите, Българска фондова борса, Централен депозитар и нови технологии, Обучение и квалификация и Връзки с обществеността.

За DarikFinance.bg Радослав Рачев каза, че досегашната работа на БАЛИП не е била в ущърб на целите на организацията, но през следващата година ще се работи по-активно.

Той допълни, че е нормално към новите компании, които сега излизат на борсата, да има голям интерес, защото от една страна те се в сектори, които или са слабо представени, или изобщо ги е нямало на борсата, а от друга - перспективите пред тях са големи. Рачев е категоричен, че инвеститорите трябва да са внимателни и да инвестират средствата си разумно.