Производството на твърди горива, безоловен бензин, електроенергия и природен газ през юли е нараснало спрямо юни, отчита Националният статистически институт. Намаляло е производството на пропан бутан и дизелово гориво.

Повишението при твърдите горива е с 4.1%, с 2,3% при бензина, с 11.2% при електроенергията и с 26,4%. Спадът при пропан-бутана е с 16.7%, а при дизела с 11.5%.

Производството на твърди горива през юли 2010 г. е нараснало и спрямо юли 2009 г. съответно с 21.1%, на природния газ - с 29.8%, на безоловния бензин - със 7.1%, и на електроенергия - с 15.3%.

Отчита се и увеличение на доставките през юли спрямо юни. При твърдите горива то е със 7.2% при безоловния бензин - с 15.9%, при електроенергията - с 6.5%. Намаляват доставките на дизелово гориво с 10.3% и на природен газ с 4.2%.