Въпреки, че денят стартира с ръстове по повечето позиции, в крайна сметка сесията на Българската фондова борса приключи разнопосочно. Оборотът мина 2.4 млн. лв.

SOFIX +0.71% до 436.42 пункта

BG-40 -0.26% до 116.97 пункта

BGREIT -0.15% до 47.51 пункта

BGTR30 +0.43% до 335.06 пункта

Подкрепа на индекса на сините чипове оказаха книжата на Еврохолд България и Индустриален холдинг Българи. Дяловете на първото дружество поскъпнаха с 4.27% до средните 1.38 лв., а на второто са нагоре с 3.01% до 1.66 лв.

Повишение от над 1% записаха дяловете на Каолин, Спарки Елтос, Оргахим и Химимпорт.

В редиците на печелившите се наредиха и книжата на финансовите институции. Активната търговия с дяловете на Централна кооперативна банка доведе до ръст в средната цена с 0.75%. Пазарните оценки на Първа Инвестиционна Банка и Българо-Американска Кредитна Банка пък нараснаха съответно с 1.49% и 1.39%.

Широкият измерител бе потопен от книжата на Биоборд, Албена и ФеърПлей Пропъртис. Дяловете на рекламната компания загубиха 6.56% от стойността си, тези на курортното дружество се понижиха с 5.88%, а на дружеството със специална инвестиционна цел паднаха с 5.64 на сто.

Спад от над 4 на сто отчетоха книжата на Елхим искра, а тези на Топливо, Неохим и Албена инвест холдинг са надолу с над 1%.

На различни територии приключи сесията за дяловете на пътностроителните компании. На червено затвориха книжата на Мостстрой, които понижиха пазарната си оценка с 0.34%, а тези на Трейс груп холд поевтиняха с 0.10%. На другия полюс останаха акциите на Холдинг пътища, които се повишиха с 2.46%.

Ръст отчетоха още акциите на Алкомет, Монбат, Софарма, Петрол, Зърнени храни България и други.

Акция на деня

По позицията на Пазарджик БТ днес се прехвърлиха 214 лота. Средната цена обаче се покачи с 479.32% до 6.23 лв. Цената на отваряне бе 1.12 лв.

 

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!