Конфликт на интереси и договори, значително надхвърлящи разходния бюджет на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”. Това са сред основните констатации в доклада на финансовия консултант KPMG – България за 2007 г., разсекретен от Министерството на финансите.Той се отнася за периода, в който шеф на пътното ведомство беше Веселин Георгиев, който бе обвинен, че е облагодетелствал фирми на своите братя, които са печелели търгове на Фонда.

В доклада е посочено, че има „редица случаи на конфликт на интереси по договорите за строителство и надзор”. Освен това част от договорите са сключени въпреки пропуски и несъответствия при провеждането на тръжните процедури.

Част от дейностите и разходите по основни ремонти и рехабилитации на пътищата са преквалифицирани като „текущи ремонти”, установили одиторите. Пътният фонд е сключвал договори за текущи и зимни ремонти за срок от три години, без да има клаузи за прекратяване или неустойки при лошо качество.