Увеличаване на обхвата на дейността на Сметната палата предвижда нов закон за органа, който беше обсъден на първо четене от парламента. Сред идеите е да се разшири обхватът на проверки по приватизация и концесиониране. Към момента Сметната палата може да проверява само средствата, докато управляващите предлагат да има права да проверява и целесъобразността на сключените сделки. Промените предвиждат да се премахне ръководният състав на териториалните поделения на институцията и ръководството да се централизира. Управляващите предлагат още да се създаде Консултативен съвет към Сметната палата, който да бъде назначаван от Народното събрание. Новият закон беше силно разкритикуван от ДПС и БСП.

„Предлагаме Сметната палата да се състои от председател и двама заместник-председатели, които се избират от Народното събрание. По този начин искаме да е ясно персонализирана отговорността на председателя на Сметната палата във връзка с одитната дейност”, обясни Ваня Донева от ГЕРБ.

„Сметната палата трябва да контролира изпълнителната власт. Представете си тя отива в едно министерство и констатира сериозни нарушения. Това досега се правеше. Този закон обаче елиминира възможността на Сметната палата да изпълни и втората си основна функция, т.е. да въздейства”, коментира Алиосман Имамов от ДПС.

„Предстои, уважаеми дами и господа, започването на одита на първата година от управлението на ГЕРБ. Разбира се, много по-удобно е одитът на управлението на ГЕРБ по повод неговата първа годишнина да се прави от един орган, който е назначен от управляващите, който ще бъде политически послушен”, каза от своя страна Мая Манолова от БСП.

„Госпожо Манолова, на вас това ви хареса. Вие искате да продължавате практиката да няма силна и работеща Сметна палата. Вие това искате”, обърна се Мартин Димитров от Синята коалиция към колежката си от БСП.