Арома АД подаде заявление за регистрация на последваща емисия акции, стобщиха от Българската фондова борса. Книжата са издадени в резултат на увеличение капитала на производителя на козметични продукти от 5 163 933 лв. на 15 491 799 лв.

Размерът на увеличението е 10 327 866 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност 1 лев.

В началото на днешната борсова сесия акциите на Арома АД се повишават с 1.23% до средна цена от 4.12 лв. за лот при изтъргувани 1 400 книжа.