„Поради забавяне на вписване на поканата в Търговския регистър, общото събрание на акционерите се насрочва за нова дата”

 

С този текст ни посрещнаха десетки корпоративни съобщения през последните два месеца. Чу се негодувание от страна на публичните дружества, които хем спазват буквата на закона, хем не получават навреме необходимите им услуги от страна на държавното ведомство. Предстои навярно да извикат и инвеститорите, които поради проблемни вписвания ще трябва да правят избор на кое от общите събрания на акционерите да присъстват, например на 30 юни, за когато са насрочени повече от 59 заседания на дружества с важни решения за гласуване.  

 

Проблемите с Търговския регистър рушат авторитета ни пред инвеститорите. Губим и пари, защото при всяко ново внасяне на документи за вписване, се дължи такса. Отделно се удвояват и разходите ни за публикуване на съобщения до акционерите в медиите, за което сме задължени от закона, мотивират недоволството си дружествата.

 

Липсата на кадри и забавяне в промените на нормативната уредба са аргументите, с които на свой ред се оправдава Агенция по вписванията. Длъжници сме на целия бизнес, каза пред DarikFinance.bg Даниела Митева, заместник - изпълнителен директор на ведомството, поемайки ангажимент, че от 1 септември регистърът ще работи нормално.

 

Имат ли някакво предимство публичните дружества пред останалите търговски компании?

Една от причините, още в края на месец април да създадем две групи на приемане и обработване на заявленията, които се разглеждат в агенцията, са именно акционерните дружества, в която група попадат и публичните дружества. Идеята ни бе, че те подлежат на повече регулационни режими, с които трябва да се съобразяват, и по тази причина от месец април смея да твърдя, че няма забавяне по отношение на тях, включително с общите събрания, които трябва да се свикат и с финансовите отчети, които трябва да се депозират. 

И все пак доста често го срещаме това като аргумент: „Поради забавяне на търговския регистър променяме датата на провеждане на общото събрание”. Какво е вашето обяснение?

Забавянето е факт в Агенция по вписванията. Най-вече сме длъжници на дружествата с ограничена отговорност при които разглеждането на заявленията е с 40 дни забавяне средно. Този проблем ще се реши с промените, които сега бяха приети и обнародвани, тоест когато се назначат достатъчно длъжностни лица по регистрация, се очаква двойно да се повиши обемът на заявления, които се обработват. В момента работим само с половината зает щат, което е 45 длъжностни лица по регистрация, а те успяват да обработят около 1 000- 1 200 заявления, при положение, че на ден постъпват около 1 500 броя. Тоест, увеличавайки двойно броя на лицата, които ще регистрират дружества, ние ще успяваме, след като преодолеем забавянето, да вписваме ден за ден, а не в 14-дневен срок, както е в момента по закон.

Смятате ли, че публичните дружества трябва да се ползват с някакъв приоритет пред останалите компании?

Не трябва да пренебрегваме по-малките дружества. Именно по тази причина ние имаме визия, че след като бъде преодоляно забавянето, може би след това ще обмислим вариант големите търговци да бъдат обслужвани по един по-специален ред, какъвто е например редът при банките, големите корпоративни клиенти. При тях процедурата за обслужване е доста по-различна, отколкото при редовия гражданин. Но пак казвам, това го виждаме в перспектива, а не към настоящия момент, защото сега най-важният проблем е да преодолеем забавянето.

Какви са най-често причините, поради които дружества получават отказ за вписване в регистъра на поканите им за общи събрания?

През първите 3 месеца имаше доста голяма неяснота у нашите клиенти какви документи трябва да бъдат подготвяни, как да бъдат попълнени. Може би в този период това се случваше поради незнание. Бих казала, че нямаме отказ, който да не е мотивиран и правилен, освен в случаите, когато е допусната техническа грешка при въвеждането на информация. Това, за съжаление, няма как да се избегне. Процентът е малък, имаме служебен ред, по който се отстраняват такива нередности.

Имаше неотдавна списък с дружества, на които бе отказана навременна регистрация, за които правихте проверка и имаше констатации, че агенцията също е била причина за забавянето...

В два от случаите, за които говорите, документите бяха подадени документи на 24 или 25 април, точно преди Великден, а се е очаквало тяхното разглеждане да бъде извършено през следващия работен ден. Тоест, подадени са в предпоследния възможен момент, като се знае изначално, че предстоят почивни дни за всички държавни служби.

Дали не трябва да бъдат компенсирани дружествата, при които се получава отказ или забавяне по вина на регистъра? Имам предвид да не се изисква от тях повторно внасяне на такса.

Факт е, че агенция по вписванията към настоящият момент в частта Търговски регистър не успява да извърши регистрациите на нови дружества или промените в тях в законоустановения срок. В този аспект ние сме длъжници на абсолютно всички дружества, които търпят загуби или пропуски по причина на регистъра. Но ние мислим в посоката как да се привлекат нови длъжностни лица и да може да се извършва вписването в срок, защото компенсация, поне в държавата аз не знам да има някаква. И в този смисъл такси се дължат за определен вид обстоятелства, които подлежат на вписване. Когато се допусне грешка, то тя се оправя без да се заплаща допълнителна такса, когато е по вина на агенцията. Но когато наш клиент си е подал документите с пълното съзнание, че агенцията работи с такова забавяне, и си е подал документите на единия ден, а е очаквал вписване на другия, може би в тези случаи не се дължи такава компенсация.

В средите се говори за съществуването на къса и дълга опашка пред вашите гишета – едната е за дружества, които искат вписване на поканите за общи събрания, а другата е за промяна в управителните органи или увеличение на капитала. Такава ли е наистина въведената практика във ведомството?

Предполагам говорите за разделението на гишетата в Търговския регистър. Разделението е на един - единствен принцип, а именно всички, които подават заявления за нова регистрация, или за промяна на обстоятелства, или за свикване на събрания са от едната страна, образно казано. Тези, които са за удостоверения за тежести и за запазване на име, са от другата страна. Тест няма такова профилиране, за каквото вие говорите. 

Какви са реорганизациите, които сте въвели в службата, за да се справите със забавянето в обработката на заявления?

Спешните мерки, които ние предприехме след измененията в закона, бяха именно с цел преодоляване на това забавяне. В периода, в който преодоляваме забавянето от 40 дни, въведохме профилиране на 3 групи при заявленията, които постъпват в агенцията, като говорим на ниво длъжностно лице в администрацията, а не на ниво гише, на което си подаваш хартиения носител. Тези три групи заявления са: акционерни дружества и актове на държавни дружества, които подлежат на незабавно обявяване; втората група са нови регистрации на дружества и третата група са промени на обстоятелства. По този начин се надявам служителите, които ще извършват вида вписване, да придобият една по-голяма рутина и една по-голяма оперативност при извършването на тази дейност, като по този начин се увеличи тяхната производителност, ако мога така да се изразя. Така че тази мярка, която въвеждаме, е за лимитиран период от време до 1 септември най-късно.

И пак повтарям, големият въпрос е да бъде запълнен щата на длъжностните лица, защото тогава по естествен път няма да има забавяне.

Ваши колеги бяха предложили да се въведе тройна и дори петорна такса, за да се случи по-бързо вписването на определен вид дружества, но това не е добър вариант. Защото броят на лицата, които ще продължават да вписват и да регистрират, остава същият. Тоест, ако ние пренасочим ресурс, който да извършва такъв тип бързи вписвания, било то и на петорна такса, то това означава да забавим част от групата заявления, които си постъпват по нормален път. И пак стигаме до решение за увеличаване броя на лицата, които да вписват.

Това ли основният проблем на системата - незаетите щатове?

Като процес Търговският регистър, по наше мнение, е овладян. Тоест, това, което се говореше в началото, че има проблеми с подаването по електронен път с електронни подписи, се видя, че не е вярно и вече доста хора си подават документите по електронен път. Това, което остава нерешено, е липсата на кадри, които да извършват вписванията. Ако и този въпрос бъде решен, тоест към 1 септември успяваме да регистрираме дружества в рамките на 14-дневния законов срок, мисля, че вече ще работим по оптимизация на процеси, а не по преодоляването на големи проблеми с регистъра.

В същото време стоят един страшни цифри на брой дружества, които още не са пререгистрирани, десетки общи събрания, които се струпват в един и същи ден...

Още преди 1 януари бе ясно, че ако не бъде променен Законът за счетоводството, който изисква до 30 юни да бъдат депозирани финансовите отчети в Търговския регистър и да бъдат обявени, ще възникнат проблеми. Законът се промени към дата 30 май, а съгласно него всички пререгистрирани търговци в периода 1 януари – 31 май са длъжни да си представят отчетите в Търговския регистър. В същото време около 50-60 хил. е броят на дружествата, които са се пререгистрирали, така че неминуемо и в момента, и през месец юни ще има първо много общи събрания именно на този тип дружества, които са се пререгистрирали и са избързали, и второ, те също ще трябва да депозират и финансовите си отчети.

Тоест, това, че законът бе приет на 30 май, а не на 31 март, доведе до това през месеците май и юни в агенцията да има отново доста заявления и доста хора, които трябва да изпълнят изискванията на закона. Но това пак е резултат от това, че законът не бе променен нито преди да влезе, като се знаеше това противоречие, нито пък в рамките на 1-2 месеца, а чак през месец май, което доведе до това - тези които избързаха и са работещи, да трябва и през това да преминат, за което аз искрено съжалявам.

Ние работим с идеята този регистър да облекчи работата, а не да създаде затруднения, а то се получава обратното. Но с назначаването на новите лица и с преодоляването на това 40-дневно забавяне, към 1 септември нещата ще стоят доста по-добре.

Истината е, че ние сме длъжници на целия бизнес.

Ситуацията, в която изпаднахте, поражда корупционни съмнения, че може да сте разглеждали нечии заявления по-бързо, отколкото други, подадени по-рано. Има ли такива жалби и констатации срещу агенцията?

Ние не допуснахме да има пререждане и по някакъв субективен критерий разглеждане на определени заявления преди други. Тоест, когато определен вид дружества чакат един месец, те наистина чакат един месец и не може някой да си е подал заявлението вчера и да му бъде разгледано днес. Ние не допуснахме по никакъв начин корупция.

Това стана възможно защото входящия номер, който се дава, съдържа година, месец, ден, час, минута, секунда на подаване в системата и по този начин в публичната част, ако има изпреварване, то ще се види от всички. Тоест, ние не позволяваме да се извършва пререждане, което за нас е малка победа на фона на черното наоколо.