Темпът на растеж в експорта на облекло и текстил от 2013 година се запазва и през настояща 2014 г. Все още обаче вътрешният пазар съставлява незначителна част от цялостния пазар на българското производство на облекло, от което 90% е за страните от Европейския съюз.

 

Според последните публикувани данни на Националния статистически институт, както и по актуални данни от Евростат и информация от членовете на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил, секторът отчита ръст в експорта, който за 2013 г. достига 1.8 милиарда евро - най-висока стойност на износа след 2007 г. и 7% нарастване спрямо 2012 г.

 

Положителната тенденция се дължи от една страна на възстановяването на европейските пазари, а от друга, на продължаващото засилено търсене на производствени мощности за дрехи в Югоизточна Европа вследствие на отлива на интереса от Азия и Северна Африка, коментират от БАПИОТ.

 

Ръст се наблюдава и в индекса на оборотите на фирмите, където увеличението спрямо 2012 г. е с близо 10%, като нивото е най-високото в след-кризисния период. Тази положителна тенденция се запазва и в първите 3 месеца на 2014 г.

 

Едновременно с увеличаване на износа се наблюдава и ръст във вътрешното търсене на облекло. Продажбите на дребно са се увеличили с 25% в сравнение с 2010 г. и с 13% спрямо предходната 2012 г.

 

По отношение на заетостта в сектора, през 2013 г. има спад с 2% в броя на заетите, като основната причина е липсата на квалифицирана работна ръка въпреки силната натовареност в бранша.