Френският автомобилен концерн Renault желае да отстъпи една шеста от недвижимото си имущество в света, което се равнява на около 1 милиард евро, за да подобри финансовото си състояние, съобщи синдикален представител.

Имуществото трябва да бъде продадено между 2009 и 2010 г., след което ще бъде наето от Рено. Индустриалните обекти на компанията няма да бъдат засегнати от този проект, който няма да има никакво отражение върху работните места, допълни синдикалният представител.

Ръководството на Renault припомни, че е обявило при представянето на резултатите си през февруари намерението си да отстъпи недвижими активи, но не е потвърдило, че те възлизат на 1 милиард евро. БГНЕС