Конференция за преструктурирането на риболовните флотове, засегнати от икономическата криза, ще се проведе в Созопол на 31 октомври.

Ще бъдат обсъдени временните конкретни действия, с които  се цели подпомагане на риболовните флотове, които са най-потърпевши от очертаващата се рецесия в бранша.

Разяснения по проблемите ще дадат представители на Европейската комисия, като е предвиден и дебат със заинтересованите компании и организации.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ организира своите членове-собственици на риболовни кораби за участие във форума по разясняване на съответния Регламент 744/2008 на ЕО. В регламента са залегнали мерки за временно и окончателно прекратяване на риболовната дейност, инвестиции на борда с цел намаляване на зависимостта на риболовните кораби от горивата, социално икономически компенсации, както и определени действия от общ характер.

Очаква се в конференцията да се включат, собственици на кораби и представители на рибарски кооперации.