Задълбочаване на кризата и ръст на безработицата у нас през 2010 г. очаква Васил Василев, основател на Съюза на работодателите в България.
Резервите, които фирмите бяха натрупали през 2006, 2007, 2008 година се поизчерпаха и вече действителността е пред нас. Износът намаля в редица основни отрасли, каза той.

По думите му - не се предприемат възможните мерки, които една отворена икономика може да предложи. Държавата блокира по незнайно какви съображения възможностите за легална работа на български граждани в Европейския съюз като осуетява или бави издаването на съответните документи, наречени Е101, които удостоверяват пред европейските власти това, че един човек, който работи в ЕС, е осигурен в България. В момента в Европейския съюз има около 840 000 свободни работни места. Български граждани могат да кандидатстват за голяма част от тях, каза Василев.

Според него това още един път показва, че администрацията продължава да бъде сляпа и глуха към възможностите за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта. Според някои изчисления над 2.5 млрд. евро годишно са парите, които влизат в България от работещи в чужбина българи. Сега това очевидно ще търпи проблеми, каза той.

По думите му - все повече предприятия търсят всички възможни резерви за справяне с кризата. Намаляването на обема на работата и от там намаляването на персонала е един от вариантите. Фокус