47% ръст на консолидираните продажби отчете Стара планина холд за периода от началото на годината до края на юли спрямо същия период на предходната година.

Общо продажбите на предприятията от холдинга за първите седем месеца възлизат на 39.87 млн. лв., от тях големият дял се пада на М+С хидравлик (34.823 млн.), ямболският ХЕС реализира продажби в размер на 17.69 млн. лв., а Елхим Искра за 17.47 млн. лв.

Съвкупната печалба на трите дружества от началото на годината до края на юли е в размер на 7.09 млн. лева.

Прогнозните продажби на холдинга за август са в размер на 4.535 млн. лв., или с 1.655 млн. лева по-малко от месец юли.

Ако прогнозата се осъществи, то за първите осем месеца на годината Стара планина холд ще отчете с 46.77% повече приходи от продажби по сравнение с периода на кризисната 2009 г.