Консолидираната печалба на Софарма АД за деветмесечието на годината е в размер на 26.855 млн. лв., което е ръст от 34% спрямо предходната година, когато тя е била 20.028 млн. лв. Това сочи отчетът на дружеството, предаден на Българска фондова борса.


Със 116.4 млн. лв. до 255.217 млн. лв. нарастват общите приходи от дейността на фармацевтичната компания. Нетните приходи от продажби са в размер на 252.257 млн. лв. при 131.038 млн. лв. към септември 2006 г.


Общите разходи за дейност нарастват до 224.922 млн. лв. Разходите по икономическите елементи възлизат на 218.526 млн. лв. при 105.079 млн. лв. за същия период година по-рано.

Стойността на активите се е покачила с 10.517 млн. лв. до 382.032 млн. лв. за първите девет месеца на годината

Основният капитал на компанията е 132 млн. лв., а собственият 212.818 млн. лв.

Към 30 септември акционери в Софарма АД са Донев инвестмънтс АД с 25.64%, Телсо АД с 23.77%, Телекомплект АД – 20.42%, Gramercy Emerging Markets Fund, който притежава 17.29% и юридически лица с 10.12% от капитала.

Един час преди приключване на борсовата сесия книжата на фармацевтичната компания се покачиха с 1.50% до 8.83 лв. при изтъргувани над 13 хил. лота.