Ръстът на икономиката на Европейския съюз и еврозоната се е забавил през четвъртото тримесечие на 2009 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Брутният вътрешен продукт /БВП/ и на ЕС, и на държавите от валутния съюз, се е увеличил с 0.1% спрямо предходното трето тримесечие. За сравнение, за периода юли – септември 2009 г. БВП на 27-те нарасна с 0.3%, а на еврозоната – с 0.4%.

На годишна база икономиката на еврозоната през четвъртото тримесечие на 2009 г. е отчела спад от 2.1%, а на цялата общност – от 2.3%.

За 2009 г. икономиката на еврозоната се е свила с 4.1%, а на целия съюз – с 4.2%

Според данните на Евростат, през последното тримесечие на миналата година потребителските разходи на домакинствата в ЕС и в еврозоната са останали стабилни. Инвестициите, обаче, са намалели спрямо предходното тримесечие с 0.8% в 16-те държави от валутния съюз и с 1.3% - в еврообщността.

Евростат отчита увеличение на износа и вноса  и в ЕС, и в еврозоната. В сравнение с предходното тримесечие вносът в 27-те страни членки на съюза се е увеличил с 1.9%, а в 16-те – с 1.7%. За износа увеличението е, съответно, 1.4% и 0.9%.

През четвъртото тримесечие на 2009 г. икономиката на САЩ е отчела ръст от 1.4%, а на Япония – 1.1%. За 2009 г. пък БВП на Страната на неограничените възможности е нараснал с 2.4%, а на Страната на изгряващото слънце – с 5%, сочат още данните на Евростат.