На 31 август изтича крайният срок, в който пчеларите могат да подават заявления за плащания по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010 г., припомнят от Държавен фонд „Земеделие”.

Към днешна дата /17 август/ във фонда са постъпили едва 152 заявления от около 690 очаквани.

С оглед по-експедитивна обработка на заявленията за плащане и своевременното възстановяване на извършените разходи, от ведомството призовават кандидатствалите по програмата пчелари да не изчакват крайния срок от 31 август за подаване на документите.

В случай на отказ от финансиране, те би следвало да уведомят фонда, като изпратят декларация на следния адрес - гр. София, бул. "Цар Борис III" 136, стая 116, за отдел "Селскостопански пазарни механизми", сектор "Месо и пчеларство".

От ДФ "Земеделие" припомнят, че най-често срещаните грешки при подаване на документи за плащане са представяне на непълни или поправени фактури, закупуване на кошери в окомплектовка, различна от посочената в програмата, чести технически грешки в съпътстващите документи при закупуване на пчелни майки /грешни

номера на пчелините, неточни дати на експедиция и др./. Допуска се и неизпълнение на изискванията на Наредба 27 за липса на маркировка или частично маркиране на ново закупените кошери.