През юли 2018 г. посещенията на чужденци в България са 2 152.8 хил., или с 6.5% повече в сравнение с юли 2017 година.

Делът на посещенията с цел почивка и екскурзия е 57.2%, следвани от посещенията с други цели - 35.4%, и със служебна цел – 7.4%, сочат последните данни на НСИ.

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2018 г. са 727.5 хил., или с 9.3% над регистрираните през юли 2017 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 39.9%, и пътуванията със служебна цел – 19.6%.

Най-много посещения в България през юли 2018 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 296.2 хил., Германия - 234.4 хил., Турция - 211.0 хил., Гърция - 139.2 хил., Руската федерация - 137.1 хил., Полша - 120.0 хил., Украйна - 104.8 хил., Обединеното кралство - 72.4 хил., Сърбия - 72.0 хил., Чешката република - 70.3 хиляди.

През юли 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 167.3 хил., Гърция - 150.4 хил., Германия - 66.1 хил., Румъния - 62.8 хил., Сърбия - 38.1 хил., бившата югославска република Македония - 33.3 хил., Италия - 28.8 хил., Австрия - 22.6 хил., Обединеното кралство - 19.6 хил., Испания - 18.5 хиляди.