Община Севлиево няма да приемаме отпадъци от други общини, въпреки разпореждането на Министерството на околната среда и водите. Това заяви кметът на общината Йордан Стойков.

България е поела ангажимент от 16 юли т. г. да изгради система от 55 регионални депа, които да поемат отпадъците от всички населени места в страната. Към момента са готови и се експлоатират общо 27 регионални депа, сред които и севлиевското.

Въпреки, че крайният срок наближава, към момента няма официално запитване към Община Севлиево, която е собственик на Регионалното депо за отпадъци, за евентуалното депониране на отпадък от още 14 общини. Няма запитване и на общините Велико Търново, Горна Оряховица, габрово, Тревна, Левски, Белене, Никопол, Павликени, Свищов, Ботевград, Правец, Етрополе и Гурково.

Официалното становище на кметската администрация е, че Депото е проектирано и изградено, за да обезврежда отпадъците на Севлиево, Сухиндол и Дряново и вкарването на други отпадъци би затруднило работата му и би създало екологични проблеми на община Севлиево.

То не е разчетено да приема отпадъците на половин Северна България. Както и в случая с отказания софийски боклук, твърдата позиция на Общината е, че не може да се решават екологичните проблеми на една община, като се създават такива на други.

Към настоящия момент ръководството на Община Севлиево е твърдо убедено, че не трябва да се приемат отпадъците и че ще отстояваме интересите на гражданите, които за нас са на първо място, категоричен бе севлиевският кмет.