Предимствата и недостатъците на най-често използваните източници на финансиране представи Делойт България ООД, като встъпителна част на дискусия за IPO и алтернативните източници на финансиране, организирана от вестник Пари. Според анализаторите от компанията плюсовете и минусите на трите основни метода са следните:

Финансиране чрез IPO- предимства:


- Повишаване на кредитния рейтинг на компанията. Достъп до по-лесно и по-изгодно финансиране от банка;
- Повишаване на имиджа на компанията пред контрагенти и партньори;
- Валоризиране на добрите управленски практики;
- Последващо набиране на финансови средства чрез допълни емисии както на акции, така и на облигации;
- Продажба на част от компанията, без да се променя стратегията за развитие.
- Диверсифициране на акционерната структура на компанията;
- Набиране на капитал за изплащане на дългов;
- Други предимства, като възможност служителите да бъдат компенсирани и поощрявани с акции на компанията. 

Финансиране чрез IPO- недостатъци:


- IPO-то не е евтино;
- Подготовката и реализацията на едно IPO обикновено отнема повече от 12 месеца;
- Функционирането на компанията и фирмените операции стават публично достояние;
- Възможна е загубата на контрол върху компанията;
- Много високи законови изисквания за отчетност, които са свързани със допълнителни средства и време;
- Изместване на акцента от стремежа за изграждане на добър бизнес в дългосрочен план към усилията за постигането на добри финансови резултати за всяко тримесечие;
- Публичността може да навреди на една бързо развиваща се компания, особено ако тя има някое специфично пазарно преимущество – което може да стане публично достояние – или ако конкурентите могат да получат информация, която не биха получили при частна компания.

Дългово финансиране. Банков кредит- предимства:

- Сравнително голяма сигурност относно осъществяването на финансирането и разходите по кредит;
- Обикновено по-ниски първоначални разходи – по-малки първоначални такси / без такси за рейтингови агенции/ ;
- Сравнително голяма сигурност относно осъществяването на финансирането и разходите;
- Обикновено предоставя средства за по-дълъг период от време при малко на брой ограничения;
- По-ниски разходи спрямо набраните средства.

Банков кредит - недостатъци:

- Повече административна работа – съобразяване с финансовите клаузи, постоянно предоставяне на информация;
- Облигационния заем обикновено се оправдава само за по-големи финансови потребности;
- Поддържане на определени коефициенти на ликвидност – липса на гъвкавост при инвестирането на средствата.

Дялово финансиране - предимства:

- Предоставя капитал за развитие и инвестиции на компанията без да се налага привличане на много на брой акционери и без законоустановени ограничения.
- Сравнително дълъг срок на финансирането – 3-5 години – но с възможност за откупуване на инвестицията (вкл. чрез предварително договаряне);
- Евентуален достъп до дългово финансиране (leverage), нови пазари, партньори и know-how чрез новите акционери;
- Агресивни цели пред мениджмънта на дружеството – максимизиране на стойността на дела;
- Реализация (exit) на инвестицята – може и чрез IPO 

Дялово финансиране - недостатъци:

- Първоначалните собственици могат да загубят контрол над компанията (особено ако не се справят добре…);
- Обикновено се водят дълги преговори с опитен контрагент – подпомаган от (мастити) консултанти.

*Публикувано със съкращения

Людмил Гърков, Делойт България ООД.

Изказахте становище, че IPO-тата на миналата година отнеха ценен ресурс от пазара.

Това е мое впечатление, че компании, които нямат нужда да бъдат на борсата, тръгнаха да се листват просто защото в момента е много изгодно. Това, което се получава е, че компании, които имат едно много добро развитие, които имат нужда главно от своя човешки ресурс, го отклониха от текущата работа, за да подготвят документацията за публичното предлагане.

В този смисъл всяка компания трябва да прецени кога иска да се листне, дали има нужда от ресурс и какъв точно ресурс. Дали става дума само за финансов ресурс или за финанси и ноухау, дали са нужни и финанси и проучване и развитие и дали за тези компании най-добрият източник е именно фондовата борса, а не един облигационен заем или частен фонд за дялово инвестиране. Всичко зависи от цената. Да, трябва да вземем всички фактори на цената и какво си купуваш срещу това, защото на БФБ си купуваш предимно капитал и проблеми. При един частен фонд за дялови инвестиции купуваш капитал, помощ при управлението и още много други неща.

Предвиждате ли продължително забавяне на процесите за финансиране и разрастване на бизнеса в България?

Дали компаниите ще предпочетат да набират капитал на борсата зависи до голяма степен от това дали ще имат нужда от него, дали е най-подходящият за целите им и каква е цената, която са готови да платят. Защото няма логика някой да си даде парите на някоя компания, която не предлага печалба, освен ако няма някакво безумно доверие в нея, вместо да вложи парите си в банка, която ще му даде 7% лихва.

Тази година очакваме да има доста частни сделки извън борсовия пазар. Миналата година имаше всичко на всичко 5 големи частни сделки, което е нищо. Нямаше нито една голяма приватизация. Тази година очакваме да има доста повече защото борсата вече не предлага онази премия и хората се връщат към другите начини за управление на финансите си.

Илиян Василев, Делойт България ООД.

 

На дискусия по повод набирането на капитал чрез публични предлагания казахте, че големите инвеститори, каквито са пенсионните фондове и застрахователните компании, все още не са влезли сериозно в икономиката на страната. Защо според Вас ситуацията е такава?

Те не са навлезли сериозно поради ред причини. Търсенето на нискорискови и високодоходни сфери за приложение на ресурса, с който те разполагат, не е обезателно свързано с това да инвестират в така наречените сигурни инструменти, тъй като, както казах, сигурните инструменти на миналото се оказаха рискови днес.

Вие виждате при спада на валутата и по-конкретно на щатския долар с 40% , всички деноминирани във валута нискорискови книжа се оказаха високорискови. В този смисъл логично и нормално е ресурсът, който се акумулира в инвестиционни, пенсионни и застрахователни фондове в България, да бъде инвестиран вътре в страната, в такива сериозни дългосрочни проекти, които в никакъв случай не са по-високорискови и не са лошо място за инвестиции предвид на растежния потенциал не само на икономиката, но и на активите, особено в публичната сфера. Защото ако в корпоративната не са достатъчно оценени, то в публичната са още по-недооценени.

Употребихте като термин нереализиран потенциал на предприятията. Ще остане ли такъв заради кризата на финансовите пазари?

О, със сигурност. Самият факт, че ресурсът става по-скъп, кара доста от компаниите да ревизират своите планове. Не е никаква тайна, че големите компании на България вече гледат извън страната за листване на външни борси. Логично е да потърсят нови начини за пряко финансиране на местни и задгранични операции.

Колко голям проблем е този с невъзможността за двойното листване?

Това е сериозен ограничител. При всички положения лимитиране на хоризонта за инвестиции в рамките на един пазар е недостатък и сериозно ограничение. Още повече че дълобчината на българския пазар не е силна и не могат да се реализират големи инвестиционни проекти. Тоест при някои от тях е задължително набирането на капитал да бъде навън. Вземете големите проекти над 1 млрд. лева. Те практически не могат да бъдат финансирани чрез българския капиталов пазар.

Какви са уроците на миналата година, еуфорията и какво се случва в момента на БФБ?

Бих казал, че е хубаво човек да постига добри резултати на спринтови дисциплини, но животът е маратон. Понякога човек трябва да се ограничи, но да има по-високо качество и системност в растежа. Да заложи предпоставките за развитието и растежа следващата и по-следващата година.

Аз искам дебело да подчертая, че слуховете за страхотна и непреодолима криза на Българската фондова борса са силно преувеличени. Ние работим и продължаваме да работим по проекти. Добрите проекти ще бъдат финансирани и вярвайте ми, че никой няма да се забави в реакцията си да купи акции на компания, която реализира силен проект, включително и на нови компании.

Настъпи едно отрезвяване и е добро това отрезвяване. Не може всичко да бъде финансирано, не може това да се случва поради някаква обща мода. Хората трябва да бъдат внимателни.

Има хора, които вече внушават доверие като управленци и с времето си това ще окаже своето позитивно влияние. А е добре и българският инвеститор да погледне зад граница. Там ни е мястото, в европейската лига.


* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.