Финансовата криза доведе до нов консенсус между работниците и мениджърите в корпоративна Германия – пише Financial Times. Ръководтсвото на Siemens е подписало договор с профсъюзните организации да не провежда уволнения сред персонала, който в момента наброява 128 000 души.

Дори в Германия, където отношенията между работната сила и управлението на предприятията са дружески, подобна постъпка е необичайна – коментира британският вестник. Специалисти в синдикалното дело твърдят, че никъде и никога не са чували за нещо подобно.

На практика Siemens заявява, че работниците ще могат да останат в компанията докато се пенсионират. В редица автомобилостроителни предприятия се дават гаранции на служителите за продължителна заетост. Но дори в най-щедрия откъм това обещание, Daimler, срокът е ограничен до 10 години.

Нестандартният ход на Siemens е най-новото проявление на стратегията за избягване на конфронтации с работниците в германската индустрия от последните две години. В разгара на кризата компаниите предпочитаха да намалят работните часове на служителите си или да въвеждат други гъвкави мерки, но не и да допускат уволнения.

Според германските профсъюзи IG Metall, сключеното споразумение е важен сигнал за работната сила и корпоративна Германия. Добрите взаимоотношения между двете страни са издържали на „киселинния тест“ на кризата заради демонстрираната голяма гъвкавост.

Въпреки позитивния тон, споразумението не е до гроб. От 2013 г. всяка страна – работниците и ръководството – ще може едностранно да го прекрати. Добрият момент за работниците се изразява в това, че според постигнатите договорености, ако Siemens пожелаят да продадат някоя част от бизнеса си, профсъюзите ще имат глас в определянето на желан купувач.

Икономическото възстановяване в Германия е в пълен ход и това даде възможност на профсъюзите отново да потърсят повишения на заплатите на работниците. Тази седмица IG Metall организира предупредителни стачки с искане за 6% увеличения на заплатите за 85 хил. работници в стоманодобива.