Сиенит холдинг АД съобщи, че ще извърши дължимите плащания по облигационен заем до 30 дни.

Датата, на която дружеството е трябвало да погаси главнично плащане в размер на 481 250 евро и лихва в размер на 36 036 евро, е била 29 юни.

Поради забавяне на изискуеми вземания от наши съконтрагенти и предстоящото получаване на средства от Възложители след представяне на банкови гаранции, които са в процес на издаване Ви уведомяваме, че дължимото плащане предвиждаме да извършим в срок до 30 дни, считано от датата на падежа, се казва в съобщението на Сиенит холдинг АД.

Съгласно предложението за записване на корпоративни облигации при условията на частно предлагане забавата до 30 дни не се счита за „случай на неизпълнение" и не води до предсрочна изискуемост на облигационния заем.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!