Сигма Консултинг ООД, мажоритарен собственик на Цигарена фабрика Пловдив АД, е увеличил дяловото си участие в компаинята, стана ясно от съобщение в БФБ-София. Той е придобил 195 157 права в резултат на търгово предложение към акционерите на дружеството. Така Сигма Консултинг вече притежава 96.27% или 1 038 847 акции от капитал на Цигарена Фабрика Пловдив.

Припомняме, че Сигма Консултинг купи чрез търг на БФБ-София 78% от капитала на фабриката. Цената беше малко над 30 млн. лв.

Справка в АПИС покача, че Сигма Консултинг е собственост на Николай Янев и Станислав Захариев.