На 1 декември е учреден залог върху акциите от капитала на Цигарена фабрика Пловдив, собственост на Сигма Консултинг ООД, съобщи Съвета на директорите на тютюневото дружество чрез сайта на БФБ-София.

Акциите са заложени в полза на Банка ДСК ЕАД като обезпечение по договор за издаване на банкова гаранция по ЗАДС в размер до 24.9 млн. лева със срок до 1 декември 2009 г. във връзка с текущата производствена дейност на цигарената фабрика.

Припомняме, че Сигма Консултинг купи чрез търг на БФБ-София 78% от капитала на фабриката. Цената беше малко над 30 млн. лв. Чрез допълнителни сделки бяха купи още 195 157 броя акции от капитала на дружеството. Така Сигма Консултинг увеличи дела си до 96.27%.

Справка в АПИС покача, че Сигма Консултинг е собственост на Николай Янев и Станислав Захариев.

Днес 14 акции от капитала на Цигарена фабрика Пловдив смениха собственика си при цена 35 лв.