Последната придобивка на Корпоративна търговска банка (КТБ), финализирана дни преди затварянето ѝ, се продава. На пазара са 100% от акциите на Търговска банка "Виктория", която към днешна дата може да предложи на купувача лиценза си, един-единствен работещ офис и портфейл от фирмени кредити.

Обвързващо условие пред потенциалните кандидати е да погасят вземания на банката майка за около 115 млн. лв. Засега няма официални заявки за интерес към процедурата, която се цели в постигането на сделка максимално бързо във времето. Причината е, че "Виктория" трупа загуби, които ядат от капитала й, и с този темп на развитие не е далеч от момента, в който банковият регулатор ще бъде принуден да се намеси.

Продажбата на Търговска банка "Виктория" започва официално с кратка обява на сайта на КТБ, публикувана от синдиците след одобрение на процедурата от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Той има да получава най-много от фалиралата КТБ и по закон може да упражнява влияние върху случващото се с имуществото ѝ.

На управителен съвет на фонда в понеделник е била разрешена и продажбата на всички вземания, които КТБ има от "Виктория" и които възлизат на около 115 млн. лв. Макар двете сделки да не са изрично обединени, купувачът на банката ще трябва да даде предложение и за вземанията на КТБ от нея, коментира запознат с процедурата и добави, че най-вероятно, ако се стигне до преговори, би могло да има "подстрижка" на вземанията, тъй като в този им размер те могат да са спирачка пред потенциалния интерес.

Такъв засега не е бил заявяван, но и самата процедура не е била активно маркетирана. Това ще бъде следващата стъпка, след като вече беше изготвена оценка на активите на "Виктория" и нает консултант за продажбата. Първо ще се разпратят покани до широк кръг банки и консултанти. Целта е до края на януари да се съберат оферти от поне два кандидата, обясни източник, близък до продажбата.

Бързането е разбираемо с оглед на загубите, които трупа "Виктория" в този си вид. Към края на деветмесечието резултатът от дейността на банката е минус 7.4 млн. лв., които се добавят към вече натрупани загуби от 72 млн. лв. Заради тях в края на септември собственият капитал на банката е 12.8 млн. лв. Според Закона за кредитните институции БНБ задължително отнема лиценза, когато капиталът е отрицателна величина, но още преди това регулаторът може да наложи оздравителни мерки, ако капиталовата адекватност падне под изискванията. Това означава, че синдиците не разполагат с много време за намирането на купувач и именно затова те се позовават на член от закона за банковата несъстоятелност, който им позволява с одобрение на фонда да започнат осребрявне на "бързо развалящи се вещи от масата на несъстоятелността или вещи и права от масата на несъстоятелността с бързо намаляваща стойност".

По последни отчетни данни кредитният портфейл на "Виктория" се свива до 67.9 млн. лв., като част от него са редовно обслужвани корпоративни заеми, но има и проблемни кредити. По-рязко намаление на активите на "Виктория" имаше през ноември миналата година, когато бе извършена продажба на портфейли корпоративни кредити и потребителски заеми, обезпечени с ипотеки, с което в банката влезе приход от около 180 млн. лв. Депозитният портфейл на "Виктория" към края на септември тази година е 157 млн. лв. и е съставен основно от пари на КТБ и клиенти, които чакат падеж и не желаят да губят доходност с предсрочно прекратяване на договорите.