С оборот от 1.142 млн. лева приключи днешната сесия на Българската фондова борса. След доброто начало през първия половин час, когато всички индекси светеха в зелено, тенденцията се обърна и три трайно преминаха в червената зона. Най-голям беше спадът на BG40 - 0.90% до 110.32 пункта, а SOFIX загуби 0.38% до 342.71 пункта. BGTR30 успя да излезе на зелено в последните 15 минути и набра 0.09% до 278.77. Единствен BGREIT трайно стоеше в положителната зона и приключи с повишение от цели 1.18% до 41.28 пункта.

На най-сериозен интерес се радваха акциите на Централна кооперативна банка-АД. Общият обем на изтъргувани лотове беше 104 482 при средна цена от 1.011 и спад от 1.96%. Сериозен обем продажби реализира и Свилоза АД-Свищов - 101 200 лота при средна цена от 1.000 и спад от 4.76%. Традиционно висок беше интересът към книжата на Унифарм. През борсата преминаха 32 000 лота със средна цена от 6.598 и повишение от 0.75%. Софарма АД-София изтъргува 38 740 лота при средна цена от 3.828 и повишение от 0.13%.

Холдинг пътища реализира продажби на 7706 лота при средна цена от 0.547 и ръст от 6.64%. Мостстой обаче остана почти незабележим с едва 450 лота и спад от 1.51%.

Освен Холдинг пътища с ръст могат да се похвалят и Монбат - 3.10% при изтъргувани 6901 лота, Неохим-Димитровград - 2.84% при 2045 лота, Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол - 4.15% за 1540 лота, Еврохолд България - 2.14% за 17864 лота, Марицатекс АД-Пловдив - 1.44% за 1640 лота, Стара планина холд - 2.17% за 3100 лота, Зърнени храни България АД - 1.82% за 9323 лота и особено САФ Магелан АД-София - 19.05%, но при едва 125 реализирани лота.

"Отличници" по спад бяха Арома АД-София - 18.70% с едва 30 продадени лота, Енемона АД-Козлодуй - 12% при 265 лота, А.В. Билдингс АД-София - 18.37% за 1505 лота, Параходство Българско речно плаване АД-Русе - 12.70% за 35 лота, Химко-Враца - 10.00% за 11 490 лота, Оптела-лазерни технологии Пловдив - 9.09% за 10 000 лота. Врачанското дружество беше отчело ръст на книжата си от 11% в петък. Сериозен е спадът и на Индустриален Холдинг България АД-София - 1.86% при реализирани 2330 лота, Синергон - 3.42% за 41 773 лота, Първа инвестиционна банка - 2.35% за 6550 лота.

Сериозен на пръв поглед оборот регистрира пазарът на компенсаторни елементи. От поименните компенсаторни бонове се реализираха 161 440 лота при средна цена от 0.214 при ръст от 5.80%, а от компенаторните записи бяха изтъргувани 65 440 лота при средна цена от 0.167 и ръст от 1.24%. Общият обем на продажбите обаче е за едва 45 хил. лева.

Извън регулиран пазар бяха прехвърлени 241 586 лота на Зърнени Храни България за 68 хил. лева.

Заключението е, че в началото на седмицата след черния четвъртък борсата опитваше да налучка верния път и опипваше ситуацията

* Акция на деня: С обема си от над 104 лота акциите на Централна кооперативна банка-АД регистрираха около 10% от целия оборот на днешната борсова търговия. Книжата на банката обаче продължават да падат най-вече под влияние на продължаващите коментари около прехвърлянето на професионалните пенсионни фондове към НОИ и свързаните с това спекулации.

** Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!