Сити Дивелъпмънт АДСИЦ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 4 юни, стана ясно от съобщение в БФБ-София. На него ще бъде гласувано за разпределяне на 90% от печалбата за миналата година под формата на дивидент.

Печалбата за 2007 г. е в размер на 438 300 лв., което прави брутен дивидент от 1.994 лв. на акция.

Сити Дивелъпмънт възнамерява да инвестира основно в недвижими имоти с жилищно предназначение.

Учредители на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ са ЕТ „Румен Вътков – ІІ” с 65% от капитала, ДФ „Ти Би Ай Динамик” и ДФ „Ти Би Ай Хармония” с по 15% и обслужващото дружество „Финансови и Бизнес Консултации” ООД с 5%.

По време на днешната сесия няма сключени сделки с книжата на дружеството със специална инвестиционна цел.