Британският паунд приключи петъчната търговска сесия със спад спрямо основните си конкурентни валути, след като разочароващите данни за продажбите на дребно на Острова доведоха до отдръпването на пазарните участници от дълги позиции в стерлинга. Индикаторът се покачи с едва 0.3% през декември, въпреки че предварителните прогнози сочеха далеч по-голям ръст от 1.1%.

Имайки предвид частичното възстановяване на пазара на труда във Великобритания, се очакваше потребителите да увеличат разходите си по време на Коледните и Новогодишни празници, особено като имаме предвид излезлите няколко дни по-рано данни за инфлацията, излязла далеч над заложения от Английската централна банка таргет от 2%.

В крайна сметка паундът затвори „на зелено” спрямо голяма част от останалите основни валути на седмична база, като с най-голямо значение за представянето на кросовете на стерлинга през тази седмица ще бъдат предварителните данни за брутния вътрешен продукт за четвъртото тримесечие на 2009 година. Ако станем свидетели на позитивни стойности, това може да бъде причина за подновяване на ралито на паунда.

Освен новините за ръста на икономиката на Острова, акцентът за тази седмица ще падне и върху срещите на три от водещите централни банки до края на периода. Фокусът на пазарните участници ще бъде насочен към заседанията на монетарните институции в Япония, САЩ и Нова Зеландия, като конкретни промени на основните им лихви не се очакват. Вместо това обаче, влияние върху кросовете на тези валути ще окажат последващите коментари от страна на официални представители на банките, от които може да стане ясно каква ще бъде водената от тях политика през следващите месеци.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.4083; High – 1.4181; Low – 1.4065; Close – 1.4136

След като навлезе в зоната на свръхпродажбите на по-ниските времеви мащаби, евро/долар започна корекция на последната си низходяща вълна, като съпротиви представляват дъното при 1.4217 и върхът при 1.4413. Критично ниво предвид спада след 1.5140 продължава да бъде върхът при 1.4579.

При възобновяване на низходящото движение ще последва тест на 1.4028 и психологическото 1.40, следвани от 1.3747 в по-дългосрочен план.

GBP/USD

Open – 1.6192; High – 1.6283; Low – 1.6076; Close – 1.6107

След пробива на 200-дневната МА подкрепа в посока надолу се очерта при 1.6076, като неин пробив ще доведе до тест на психологическото 1.60.

Предвид започналото след 1.6456 движение е необходимо двойката да остане под 1.6283, за да бъде то валидно. Ако станем свидетели на пробив на 1.6283 обаче, това ще доведе до засилване на възходящото движение със следващи цели при 1.6309 и 1.6393.

USD/JPY

Open – 90.41; High – 90.55; Low – 89.77; Close – 89.81

Започналият след 93.77 низходящ тренд е все още в сила, като за продължаването му трябва да станем свидетели на пробив на дъното от тази сутрин при 89.65. При преодоляване на това ниво ще последва тест на 88.86.

Предвид тренда след 93.77 е необходимо двойката да остане под 91.86.